Usluge

Inovativan pristup, dijagnostika i terapija


Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Specijalne bolnice AKSIS primjenjuje samo najbolja i najnovija dostignuća u dijagnostici, fizikalnoj terapiji, specijalnim tehnikama, manualnim terapijama i vježbama. Tisuće zadovoljnih pacijenta iz cijele Hrvatske, regije i svijeta jasan su pokazatelj kako je Specijalna bolnica AKSIS i njezin Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju pravi izbor za Vas. Kod dijagnostike oštećenja lokomotornog sustava, razgovor, klinički pregled i individualno sagledavanje pacijenta temelj je svakog liječenja.

Protokol provjere funkcionalnog statusa sposobnosti lokomotornog sustava i fizikalne terapije za sportaše u našoj ustanovi sastoji se od izokinetičkog i Centaur testiranja.

Multidisciplinarni pristup i mogućnost pregleda kod specijaliste neurokirurgije, ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije jamči najbolju odluku o načinu i postupcima liječenja.

Koristimo najmoderniju kompjuteriziranu dijagnostičku tehnologiju, kao i najbolji uređaj u svijetu robotike na području rehabilitacijskog treninga za mišiće trupa.

Pružamo INDIBA Activ terapiju, dekompresijsku terapiju kralježnice (DTK), elektroterapiju, magnetoterapiju, laser, ultrazvučnu terapiju, te programe rehabilitacije nakon operacija.

Izdvajamo specijalne tehnike dry needling, IASTM (instrument assisted soft tissue mobilization), medical flossing, kinesiotaping.

Našim pacijetima pružamo uslugu manualne terapije po Maitlandu, kao i manualne terapije po Kaltenborn/Evjenth pristupu.

Dinamička neuromuskulatorna stabilizacija (DNS), razni individualizirani programi vježbanja, te vježbe statike i balansa.