Manualna terapija

Što je manualna terapija?

Manualna fizioterapija je specijalno područje fizioterapije koje uključuje diferencijalnu, funkcionalnu procjenu i terapiju neuromišićnokoštanih stanja pokretom, baziranu na kliničkom razmišljanju. Procjena uključuje uzimanje anamneze, inspekciju, palpaciju, opservaciju, procjenu artrokinematike i osteokinematike, te krajnjeg opsega pokreta. Terapija pokretom podrazumijeva specifičnu mobilizaciju mišića, mobilizaciju zglobova, te stabilizaciju zglobova dok diferencijalnom procjenom zglobova razlučujemo u kojem je zglobu problem. Tehnikama primjene translatornih pokreta, testova opterećenja ili rasterećenja zgloba dolazimo do tih informacija. Da bismo diferencirali u kojem mišiću se nalazi problem koristimo tehnike recipročne inhibicije mišića. U primjeni manualne terapije koristimo ruke kojima određenom silom djelujemo na zglob i/ili mišić s ciljem ponovne uspostave poremećene funkcije zgloba. U našoj klinici manualnu terapiju najčešće koristimo kod poremećaja biomehanike zglobova kralježnice, ali i ostalih zglobova. Primjena ove tehnike zahtjeva visoku razinu poznavanja anatomije, fiziologije i biomehanike ljudskog tijela i ne smije izazivati bol kod pacijenta.

Manualna terapija po Mau

Maitland koncept manualne terapije oblik je fizikalne terapije koji objedinjuje preciznu dijagnostiku uz kompletan funkcionalni status pacijenta koristeći neurološke i neurodinamičke testove. Fizioterapeut na temelju kliničkog iskustva i najnovijih znanstvenih radova terapiju kreira individualno za svakog pacijenta. Individualan specifičan pristup pacijentu okosnica je ovog tretmana. Terapeut koristi strogo kontrolirane pasivne pokrete u točno određenom smjeru, kontroliranom jačinom i duljinom trajanja pritiska na zglob radi ponovne uspostave biomehaničke funkcije zgloba. Primjena pasivnih pokreta temelji se na odličnom poznavanju artokinematike i osteokinematike. Uz pasivne pokrete pacijent od fizioterapeuta dobiva prethodno naučne svakodnevne zadatke imajući uvid u poboljšanje funkcije, napredak i učinak terapije.


Maitland koncept pomaže kod akutnih i kroničnih upalnih stanja, postoperativnih stanja, restrikcije u opsegu pokreta, nakon operacija koljena, kuka, ramena, kralježnice i kod rehabilitacije sportskih ozljeda koje zahtijevaju detaljnu dijagnostiku u svrhu adekvatne rehabilitacije.


Maitland terapiju najčešće koristimo kod sljedećih stanja:


  • Problemi u vratnom i lumbalnom dijelu kralježnice (diskogena bol, bol fasetnih zglobova, problemi s iritacijom korjena živca)
  • Artritis (kralježnice, kuka, koljena, šaka)
  • Tegobe temporomandibilarnog zgloba, specifične i nespecifične glavobolje
  • Iritacije živca
  • Tegobe u ramenom zglobu
  • Tegobe u laktu (“teniski” i “golferski” lakat)
  • Tegobe u šaci (kontrakture, sindrom karpalnog kanala)
  • Tegobe u kuku
  • Tegobe u koljenu
  • Tegobe u stopalu i skočnom zglobu

Manualna terapija po Kaltenborn/Evjenth pristupu

U našem rehabilitacijskom centru koristi se nekoliko vrsta manualne terapije. Jedna od njih je i mišićno koštana fizioterapija prema Kaltenborn-Evjenth konceptu (tzv. „norveški koncept“) koji se sastoji od diferencijalnog pregleda mišićno koštanih struktura, procjene pokretljivosti, procjene duljine mišića, procjene pokretljivosti živaca, te procjene integriteta ligamenata. Jednako se učinkovito primjenjuje na pacijente s različitim stanjima kralježnice i ekstremiteta kao i na sportaše koji su usredotočeni na poboljšanje svojih sposobnosti. Za razliku od „klasičnog“ osteokinematskog razgibavanja ovaj koncept sadrži pet različitih tehnika koje se baziraju na specifičnoj, odnosno ciljanoj artrokinematskoj mobilizaciji čija je prednost da je manje bolna, a osnovni cilj održavanje optimalnog fizičkog zdravlja pacijenata.

ISTAKNUTO

U primjeni manualne terapije koristimo ruke kojima određenom silom djelujemo na zglob i/ili mišić s ciljem ponovne uspostave poremećene funkcije zgloba. U našoj klinici manualnu terapiju najčešće koristimo kod poremećaja biomehanike zglobova kralježnice, ali i ostalih zglobova.