Fizikalna terapija

Inovativne metode i procedure fizikalne terapije


Na našem Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju pružamo širok spektar metoda i procedura fizikalne terapije - Indiba Activ terapiju, dekompresijsku terapiju kralježnice (DTK), elektroterapiju, magnetoterapiju, laser, ultrazvučnu terapiju, te programe rehabilitacije nakon operacija kralježnice, kao i nakon ortopedskih operacija svih zglobova.

Indiba Activ rehabilitacijski tretmani usmjereni su na poticanje prirodnog regeneracijskog mehanizma tkiva, omogućujući pacijentu siguran oporavak u najkraćem vremenu.

Tretman dekompresije traje 30 minuta, a započinje pripremom paravertebralne muskulature UZV terapijom. Pacijent za vrijeme terapije leži u optimalnoj poziciji.

Rehabilitacija nakon operacija kralježnice odvija se pod nadzorom naših stručnih fizioterapeuta u tri faze, sve do oporavka i povratka svakodnevnim aktivnostima.

Rehabilitacija nakon ortopedskih operacija odvija se u pet faza, sve do povratka sportu i svim ostalim svakodnevnim aktivnostima.

Provodimo i sve ostale metode fizikalne terapije poput primjene lasera, elektroterapije, magnetoterapije, te ultrazvučne terapije.