Dijagnostika

Inovativna dijagnostika i terapija


Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Specijalne bolnice AKSIS primjenjuje samo najbolja i najnovija dostignuća u dijagnostici, fizikalnoj terapiji, specijalnim tehnikama, manualnim terapijama i vježbama. Tisuće zadovoljnih pacijenta iz cijele Hrvatske, regije i svijeta jasan su pokazatelj kako je Specijalna bolnica AKSIS i njezin Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju pravi izbor za Vas. Kod dijagnostike oštećenja lokomotornog sustava, razgovor, klinički pregled i individualno sagledavanje pacijenta temelj je svakog liječenja.

Koristimo najmoderniju kompjuteriziranu dijagnostičku tehnologiju HUMAC NORM kako bismo detektirali nepravilan odnos jakosti pojedinih mišićnih skupina koji u disbalansu dovode do poremećaja lokomotornog sustava.

Kompjuterski potpomognut uređaj za testiranje i trening Centaur osmišljen je u svrhu prevencije ozljeda, te kako bi ciljanim treningom omogućio što bržu rehabilitaciju različitih skupina bolesnika.